Malmö

Ekonomichefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

Ekonomichefer Malmö

Om gruppen

Gruppen består av ekonomichefer och CFO:er från en bred mix av branscher, med både nationella och internationella befattningar. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
 • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
 • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
 • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
 • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

Vad tyckte våra ekonomichefer efter senaste träffen?

 • Energin i att träffas fysiskt för intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte
 • Ami är kunnig med härlig personlighet
 • Fick bra tips för förändringsprocesser
 • Bra med workshop och rollspel (trots att det är lite jobbigt)
 • Väldigt kul att träffas IRL
 • Negativa beslut – hur kommunicera i steg
 • Bra föreläsning!
 • Kul att träffa så många igen.
Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i gruppen för ekonomichefer:

Förändringar i konjunkturen – Att leda post-covid med fortsatt arbete hemifrån – Fördelning mellan arbete på kontor och hemma – Utmaningar kring digitala verktyg – IT-säkerheten – AI – Belöningssystem – Budget kontra inte budget – Business Unit struktur – Cost Cutting – Centralisering av backofficefunktioner – Debiteringsgrader – Digitalisering & Effektivisering – Distributionsmodeller – Delegering & eget ansvar – E-handel – E-fakturor – Engagemang – Ekonomisystem – EMW Strategier – ERP-system – Fusioner – Företagskultur – Förvärv – Förändringsarbete – Förkortade bokslutsprocesser – GAAP – IR – IFRS – Inköp – Internprissättning – Internationella ledarstilar – Investeringar – Intäktsanalys – Kompetensförsörjning – Kredithantering – Korttidsarbete – LEAN – Logistik – Lönsamhet – Motivation – Mål & strategier – Omställningsarbete – Organisationsfrågor – Outsourcing – Ondboarding – Processarbete & styrning – Produktutveckling – Rekrytering – Rapporteringsprocesser – Robotisering – Börsnotering – Riskhantering – Robotisering – Shared service – Skattefrågor – SOX – Strategiarbete – Tillväxt/expansion – Transfer pricing – Valutafrågor – Varsel – Ledarskap – Change management.

Är Di Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Elin Bergh om du har några frågor om gruppen för ekonomichefer och CFO:er Malmö.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com