Stockholm

Ekonomichefer grupp 1

Kontaktperson

Patrik Fredriksson, Nätverksledare

070-467 89 00

Ekonomichefer Stockholm

Om gruppen

Gruppen består av CFO:er och ekonomichefer från en rad olika branscher. En av de starkaste anledningarna till att ekonomichefsgrupperna i Stockholm är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.
Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

VAD TYCKTE VÅRA EKONOMICHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Härligt att träffa människor med liknande utmaningar och få påfyllning av energi och kompetens.
  • Fantastisk!! Som en uppfriskande käftsmäll, fylld av värme och skratt, så inspirerat att sikta mot 50/50! Tack!
  • Bra föreläsning, intressant, lärande och bra diskussioner under Close-tiden.
  • Fick idéer, reflektioner och mycket inspiration.
  • Superbra kul och inspirerande, bäst hittills.
Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i Ekonomichefsgruppen:

Leda digitalt – Hålla fokus vid arbete hemifrån – Utmaningar kring digitala verktyg – Att medarbetare blir hörda & sedda i en digital värld – IT-säkerhet & IT-strategier – Hur främja till gemenskap vid distansarbete – Psykisk & fysisk arbetsmiljö vid arbete på distans – AI – Belöningssystem – Budget kontra inte budget – Business Unit struktur – Cost Cutting – Centralisering av backofficefunktioner – Debiteringsgrader – Digitalisering & Effektivisering – Distributionsmodeller – Delegering & eget ansvar – E-handel – E-fakturor – Engagemang – Ekonomisystem – EMW Strategier – ERP-system – Fusioner – Företagskultur – Förvärv – Förändringsarbete – Förkortade bokslutsprocesser – GAAP – IR – IFRS – Inköp – Internprissättning – Internationella ledarstilar – Investeringar – Intäktsanalys – Kompetensförsörjning – Kredithantering – Korttidsarbete – LEAN – Logistik – Lönsamhet – Motivation – Mål & strategier – Omställningsarbete – Organisationsfrågor – Outsourcing – Ondboarding – Processarbete & styrning – Produktutveckling – Rekrytering – Rapporteringsprocesser – Robotisering – Börsnotering – Riskhantering – Robotisering – Shared service – Skattefrågor – SOX – Strategiarbete – Tillväxt/expansion – Transfer pricing – Valutafrågor – Varsel – Ledarskap – Change management.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Patrik om du har några frågor om Ekonomichefsgruppen Stockholm.

 

Jag är intresserad