Stockholm

Försäljningschefer

I den här gruppen arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

 

Välj stad:

Stockholm

Kontaktperson

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

Försäljningschefer Stockholm

Om gruppen

Gruppen består av försäljningschefer och direktörer från en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

*Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
*Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
*Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
*Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i försäljningschefsgruppen:

Digitalisering – KPI:er – CRM – Hur utveckla säljare – Ledarskap – Effektiva arbetssätt – Målsättningar – Scaleup –  Samarbete Marknad-Sälj – Nykundsbearbetning – Kommunikation – Verktyg för ökad försäljning –  Motivera säljare – Rekrytering.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Malin om du har några frågor om Försäljningchefsgruppen Stockholm.

 

Jag är intresserad