Göteborg, Malmö, Stockholm

HR-chefer

I den här gruppen arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

 

Välj stad:

Malmö Göteborg Stockholm

HR-chefsgrupperna

HR-chefer är ansvarig arbetsledare för all personal på företag, organisationer eller en myndighet. De ansvarar för verksamhetens mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och sin organisation. Personalchefen har det yttersta ansvaret för fördelning av arbetsuppgifter, schemaläggning, att personalmöten planeras in och att medarbetarsamtal äger rum. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på företagets storlek.

 

Skräddarsytt efter gruppens önskemål

I de här grupperna arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. En av de starkaste anledningarna till att HR-chefsgruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger, dels mellan dig och dina kollegor i gruppen, och dels mellan gruppen och oss som arbetar på Close. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans. Vi erbjuder Sveriges absolut bästa föreläsare och lägger stor vikt vid att du som HR-chef utvecklas i din yrkesroll. Alla som deltar i våra nätverksträffar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar.