Göteborg, Malmö, Stockholm

HR-chefer

I den här grupperna arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

Välj stad:

Malmö Göteborg Stockholm

 

 

 

 

Kontaktperson

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

HR-chefer

 

Om grupperna

Gruppen består av HR- och personalchefer från en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

*Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
*Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
*Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
*Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM DISKUTERATS DET SENASTE ÅRET I HR-GRUPPERNA:

Leda digitalt – Hålla fokus vid arbete hemifrån – Utmaningar kring digitala verktyg – Att medarbetare blir hörda & sedda i en digital värld – IT-säkerheten – Hur främja till gemenskap vid distansarbete – Psykisk & fysisk arbetsmiljö vid arbete på distans – AI – KPI:er – Agilt HR – Behålla medarbetare – Employer/Employee Branding – Digitalisering – Feedback – Coachning – Corporate Governance – CSR – Förmåner – GDPR – Nyckeltal – Mångfald – Medarbetarutveckling – Arbetsmiljö & Hälsa – Medarbetarundersökningar/pulsmätningar – Personalsystem – Attrahera & rekrytera rätt kompetens – Samverkan – Ledarskapsutveckling – HR systemstöd – Psykisk ohälsa – Korttidsarbete – Mobility – Mångfald – Målstyrning – Medarbetarskap & Medarbetarengagemang– Stress – Värdegrund – Företagskultur – Omorganisation & förändringsledning – Ondboarding – Generationsväxling – LEAN – Lönerevision & lönestrukturer – Robotisering – Självledarskap – Sociala medier – Succession planning – Talent management – Trainee program – Varsel.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

Security by Webbfabriken.com