Malmö

HR-chefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

HR-chefer Malmö

 

Om gruppen

Gruppen består av HR- och personalchefer från en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Di Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

VAD TYCKTE VÅRA HR-CHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Fantastiskt att få möjligheten att lyfta frågor med andra.
  • Bra diskussion och ämnen i gruppen
  • Nätverksdagen var mycket mycket bra!
  • Bästa med dagen var att jag fick nya kontakter och vi fick träffas fysiskt, Morgan gav bra inspiration.
  • Det var bra diskussioner och en bra föreläsning.
  • Bäst var dialogerna i gruppen – kunskapen som delas.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I hr-chefsgruppen

Internkommunikation, Digital smart kommunikation i en konservativ organisation, Kompetenskartläggning, Kompetensförsörjning, Lärande/upskill/reskill, Förändringsledning kopplat till kundupplevelse, Globalt HR-arbete, Kompetensförflyttning inom europa, WCAG, Nya tillgänglighetsdirektivet från EU, Mandat och ansvar, Smarta sätt att arbeta och samverka i en hybrid miljö, Få chefer att ta dialog med medarbetare kring kulturarbetet, Ledarutveckling, Affärsledningssystem mm..

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Di Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Elin Bergh om du har några frågor om gruppen för HR- och personalchefer Malmö.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com