Stockholm

Inköpschefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

Inköpschefer Stockholm

Om gruppen

Gruppen består av inköpschefer och direktörer från en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Di Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

VAD TYCKTE VÅRA INKÖPSCHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Det var bra diskussioner under erfarenhetsutbytet!
  • En intressant föreläsning som väcker många tankar och idéer.
  • Mycket intressant föreläsning, bra ämne.
  • Det var bra diskussioner, jag fick nyttiga tips om mina utmaningar!
  • Det är mycket bra, erfarna och kompetenta personer i gruppen, som är öppna och vill dela med sig.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I inköpschefsgruppen

AI – inom inköp, Agila kontrakt, Bygga team, Due Diligence, Förhandla m stora aktörer, Förändringsledning, ESG, Hållbarhet och målkonflikter, Hybridarbete, Inköp 2023, KPI:er, Ledarskap, Leveranssituationer, LOU, Målstyrning, Nyckeltal, Personlig effektivitet & avdelningens effektivitet, Prisstrategier, Pris 6 § 3, Rekrytera/Behålla personal, Processer, Saas-tjänster/avtal, Struktur kategorisering.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Di Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Kicki om du har några frågor om Inköpschefsgruppen Stockholm.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com