Göteborg, Malmö, Stockholm

IT-chefer och CIO:s

Välj stad:

Malmö Göteborg Stockholm

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

IT-chefs och CIO-grupperna

Om grupperna

Grupperna består av IT-chefer och CIO:s från näringslivet och offentlig sektor och med en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att grupperna är så uppskattade är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt vi som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM DISKUTERATS DET SENASTE ÅRET I GRUPPERNA FÖR IT-CHEFER & CIO:S:

Leda digitalt – Hålla fokus vid arbete hemifrån – Utmaningar kring digitala verktyg – Att medarbetare blir hörda & sedda i en digital värld – Hur främja till gemenskap vid distansarbete – Psykisk & fysisk arbetsmiljö vid arbete på distans – AI – RPA – Automatisering – Digitalisering – AI – IT-säkerhet – Innovation vs vardag – GDPR – Medarbetarutveckling – Förändringsledning – Konsolidering – Korttidsarbete – IT-styrning – Molnlösningar inom CRM, BI & E-commerce – Transformation för IT-avdelning – Digitala strategier – Praktisk IT-arkitektur – Outsourcing – Office 365 – Onboarding – Integrationsverktyg – Dokumenthantering – Verksamhetsplaner – Varsel – Analysering av stor datamängd – Målsättning –Teambuilding.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Kristin Forsberg om du har några frågor om grupperna för IT-chefer & CIO:s.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com