Göteborg

IT-chefer och CIO:s

Kontaktperson

Jennifer Häll, Medlemsansvarig

073-707 07 89

IT-chef och CIO-gruppen

Som CIO och IT-chef har du en nyckelroll på företaget, organisationen eller myndigheten, det är också en roll som förändrats mycket på senare år och som ständigt utvecklas. Omvärlden förändras och så också teknikutvecklingen, de interna kraven på IT-lösningar ökar hela tiden. Rollen som CIO och IT-chef inkluderar även traditionella arbetsuppgifter som att stötta affärs- och verksamhetsutveckling, bevaka ny teknik och introducera nya lösningar, prestanda och IT-säkerhet.

 

Skräddarsytt efter gruppens önskemål

I den här gruppen arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. En av de starkaste anledningarna till att IT-chef och CIO-gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger, dels mellan dig och dina kollegor i gruppen, och dels mellan gruppen och oss som arbetar på Close. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans. Vi erbjuder Sveriges absolut bästa föreläsare och lägger stor vikt vid att du som IT-chef och CIO utvecklas i din yrkesroll. Alla som deltar i våra nätverksträffar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar.