Malmö

IT-chefer och CIO:s

Intresseanmälan

Kontaktperson

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

IT-chefer & CIO:s Malmö

 

Om gruppen

Gruppen består av IT-chefer och CIO:s från en bred mix av branscher, med både nationella och internationella befattningar. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
 • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
 • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
 • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
 • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

VAD TYCKTE VÅRA IT-CHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
 • Alltid lika kul att knyta nya kontakter.
 • Väldigt lätt grupp att komma in i!
 • Hos Close är det alltid intressanta diskussioner.
 • Bäst med dagen var mötet med personer med ungefär samma utmaningar och att jag fick bredda mitt kontaktnät och delta i intressanta diskussioner.
 • Mycket bra, 10 av 10!
 • Jag tar med mig den inspirerande föreläsningen och mycket bra Closetid.
 • Tar med mig mycket. Föreläsningen var fantastisk men även diskussionerna.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I iT-chefsgruppen

Digitalisering , Lika ”inställningar” till digitalisering inom organisationen, Rikta all energi åt samma håll, Öka säkerhetsmedvetenheten, IT-säkerhet och hur göra workshop intressant, Masterdata, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet) – vad innebär det egentligen? CSRD-rapportering, Ramverk och checklistor, AI och riktlinjer, Tankar kring kontraktsskrivning idag, Leverantörsstyrning  med krav på hållbarhet och informationssäkerhet, Förändringsledning, Få styrelse och ledningsgrupp mer uppmärksamma på säkerhet, e-handel, ISO27001.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Elin Bergh om du har några frågor om gruppen för IT-chefer & CIO:s Malmö.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com