Stockholm

Kommunikationschefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

Kommunikationschefer Stockholm

 

Om gruppen

Gruppen består av kommunikationschefer från näringslivet och offentlig sektor från en bred mix av branscher som utmanas i det ständigt utvecklande kommunikationslandskapet och arbetar för att koppla kommunikationen till affärsstrategin. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

VAD TYCKTE VÅRA KOMMUNIKATIONSCHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Superbra! Gruppen består av kloka personer som alla lyssnar och bidrar.
  • Det var mycket bra diskussioner i vår grupp.
  • Bäst med dagen var energin och nätverkande. Det var en väldigt intressant föreläsning.
  • Bäst var mixen av föreläsning och samtal/input från kollegor. Kul att ses IRL.
  • Diskussionerna med de andra deltagarna om mina frågeställningar var det bästa med nätverksdagen.
  • Inspirerande, roligt och engagerat!
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I gruppen för kommunikationsCHEFer

Affärskommunikation, AI, Chatt GTP, Distans vs kontoret, Hitta balans, Effektiva team, Employer Branding, Företagskultur,  Förändringsarbete, Hållbarhetskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Integration, Kanalval, Kulturförändring, Kommunikation, Strategi/kanaler/hållbarhet/intern/extern, Kommunikationens roll i organisationen, Kommunikativt ledarskap, Kund-/medlemsresa, Personligt ledarskap, Samarbete HR, Stärka förtroendet för internfunktion i stor koncern, Varumärke. Varumärkesstrategi.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Kicki Forsberg om du har några frågor om gruppen för kommunikationschefer Stockholm.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com