Stockholm

Kundservicechefer

Det här är en starka grupper med några av Sveriges främsta varumärken och bolag representerade. Grupperna har ett brinnande intresse för allt som rör det senaste kring kundservice med stort fokus på ledarskap och motivation.

Stockholm

 

 

 

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

Kundservicechefer Stockholm

Om grupperna

Det här är en stark grupp med kundservicechefer från några av Sveriges främsta varumärken och bolag. Gruppen har ett brinnande intresse för allt som rör det senaste kring kundservice, både operativt och strategiskt, med stort fokus på ledarskap och motivation. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål och väljer därför föreläsare med extra stor noggrannhet baserat på dessa kriterier. Gruppen kännetecknas av en mycket välkomnande och öppen atmosfär som består av en intressant blandning av stora callcenters och mindre kundtjänst. Gruppen har chefer från branscher som bank/finans, telekom, energi, detaljhandel, e-handel, myndigheter och kommuner.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som talar om ämnen kopplat till yrkesrollen och gruppens önskemål.

ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I
kundservicechefsgruppen

AI, Bygga team, Chat, Chat GTP, Digitalisering, Framtidens kundservice, Förbättringar, Förändringsledning, Hybridarbete – policy, KPI:er, Ledarskap, Leda nya generationen, Motivation & Styrning, Målstyrning, Samtalsanalys, Systemstöd, Ungas drivkrafter

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, men även låta oss inspireras. Det är först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Kicki  om du har några frågor om kundservicechefsgrupperna Stockholm.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com