Göteborg

Fokus Ledarskap

Kontaktperson

Thomas Örnquist, Vice VD

070-760 60 60

fokus ledarskap Göteborg

 

Om gruppen

Gruppen består av flera av Sveriges allra främsta varumärken och kännetecknas av nyfikenhet, högt i tak och en god branschmix – vilket ger fin bredd och dynamik i erfarenhetsutbytet och dialogen. Gemensamt för gruppens medlemmar är det stora intresset för ledarskapets möjligheter och utmaningar och viljan att utvecklas som ledare genom att inspireras och lära av andra. Ett nätverk blir inte bättre än dess deltagare, därför ser vi gärna att medverkande har möjlighet att delta på samtliga fyra nätverksdagar och generöst öppnar upp för dialog och delar sina erfarenheter.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i ledarskapsgruppen:

Förändringsledning – Attrahera/rekrytera/behålla rätt kompetens – Balans i livet – Att som chef räcka till både på jobbet och hemma, men även till sig själv – Strategiskt ledarskap – Karriär och personlig utveckling.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Thomas Örnquist om du har några frågor om vår Chefsgrupp med fokus ledarskap Göteborg.

 

Jag är intresserad