Luleå

Fokus Ledarskap

Kontaktperson

Thomas Örnquist, Vice VD

070-760 60 60

fokus ledarskap Luleå

 

Om gruppen

Gruppen består av chefer från en bred mix av branscher, med ett brinnande intresse för olika aspekter av ledarskap. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans och på så vis stärka sig och sitt ledarskap.

Läs en artikel om vår nyetablering från Norrbottensaffärer…

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i våra övriga ledarskapsgrupper:

Övergång från traditionell organisationsmodell till matrisorganisation – ärendehantering vs mailhantering – försäljning – företagsutveckling – motivera medarbetare, hur gör jag? – att bygga nya team – internkommunikation – hur man bibehåller motivation hos sitt team och sig själv när man har globala initiativ och idéer som måste göras/prioriteras när vi tidigare varit vana att styra vårt arbete mer självständigt – hur bygga bra säljteam och fokusområden – dela på välfungerande team och skapa motivation framåt – omorganisation med sammanslagning av grupper mm.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Thomas Örnquist om du har några frågor om vår Chefsgrupp med fokus ledarskap Luleå.

Jag är intresserad