Stockholm

Fokus ledarskap

Grupp 1 Grupp 2Grupp 3Grupp 4

 

 

 

Kontaktperson

Lisa Dickson Grewin, Nätverksledare

076-020 02 81

Fokus Ledarskap Stockholm

Intresseanmälan


Om grupperna

Grupperna består av chefer och företagsledare från en rad olika branscher som alla utövar och har ett brinnande intresse för ledarskap. En av de starkaste anledningarna till att ledarskapsgruppen i Stockholm är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

KRITERIER FÖR våra ledarskapsgrupper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap har vi satt olika kriterier för våra ledarskapsgrupper i Stockholm.

 • Grupp 1 passar dig som har 1–9 medarbetare under dig i organisationen.
 • Grupp 2 passar dig som har 10 medarbetare eller fler under dig i organisationen.
 • Grupp 3 och 4 passar dig som leder genom andra chefer.

Träffdatum för ledarskapsgrupperna
Till höger ser du vilka föreläsare som kommer till våra ledarskapsgrupper. På gruppsidorna kan du se de fem kommande träffarna för respektive grupp. Här kan du se när samtliga grupper träffas det kommande året.

Vad får jag?
 • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
 • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
 • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
 • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 60-70 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål.

VAD TYCKTE MEDLEMMARNA EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
 • Kul att ses igen – bra mingel och diskussioner kring utmaningar!
 • Roligt, konkret och lärorikt.
 • Härligt att få dela erfarenhet och frågor kring olika ämnen.
 • Fick tid för att lyssna och reflektera.
 • Bra föreläsare och bra diskussioner i gruppen.
 • Det bästa med nätverksdagen var att träffa människor som har liknande erfarenhet. Dela problem och möjligheter.
 • Hamnade i en mycket bra grupp med nyttiga diskussioner.
 • Bra diskussioner med chefer i samma situation.
 • Alltid 5 av 5! Härligt att ses IRL också ?
 • Väldigt innehållsrik, intressant och motiverande föreläsning. Bra och givande diskussioner.
 • Det bästa med dagen var en påfyllning av energi! Att få träffa chefskollegor från andra branscher.
 • Fantastiska samtal med nätverkskollegor och massor av matnyttigt från Morgan.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFarna I ledarskapsgrupperna

”Det sitter i väggarna” – hur får man bort det? Distans vs på jobbet, Fokus och prioriteringar, Försäljning när det går bra för vissa och sämre för vissa, Förändringsledning, Hur skapa engagemang, energi och trivsel, Kommunikativt ledarskap, Kulturbyggande, Leda på distans, Motivera team/Hålla ihop team, Peppa medarbetare i ett företag som har ekonomiska utmaningar, Samarbete mellan team, Tillitsbaserad ledarskap, Utmaning rekrytering inom bristyrken, Utmaningar Hybrida arbetssätt, Växa i oroliga tider, ”Frihet under ansvar” Självständigt arbete vs gemensamma mål.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Lisa om du har några frågor om ledarskapsgruppen Stockholm.

Jag är intresserad

 

 

kommande nätverksdagar för våra ledarskapsgrupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Security by Webbfabriken.com