Sundsvall

Fokus Ledarskap

Intresseanmälan

Kontaktperson

Anna Henning, Nätverksledare

073-693 89 46

fokus ledarskap Sundsvall

Om gruppen

Gruppen har sin bas i Sundsvall och består av flera av Sveriges allra främsta varumärken och kännetecknas av nyfikenhet, högt i tak och en god branschmix – vilket ger fin bredd och dynamik i erfarenhetsutbytet och dialogen. Gemensamt för gruppens medlemmar är det stora intresset för ledarskapets möjligheter och utmaningar och viljan att utvecklas som ledare genom att inspireras och lära av andra. Ett nätverk blir inte bättre än dess deltagare, därför ser vi gärna att medverkande har möjlighet att delta på samtliga fyra nätverksdagar och generöst öppnar upp för dialog och delar sina erfarenheter.

Vad får jag?
 • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
 • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
 • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
 • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

VAD TYCKTE MEDLEMMARNA I våra övriga ledarskapsgrupper EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
 • Tar med mig allt från föreläsningen. Alla inspirerade tips. De värdefulla dialogerna/utbytet i nätverksgruppen.
 • Fick många tankar som manar till ännu mer eftertanke men också bekräftelse på att jag/vi gör rätt i mycket
 • Många ”take home” från föreläsningen och fantastisk Close-tid + omvärldsspaningen!
 • Bra diskussioner och information som är användbart på hemmaplan.
 • Nyttigt att nätverka och få inspiration av andra ledare i liknande roller.
 • Bäst var att jag fick många nya kontakter och de intressanta reflektionerna från föreläsningen.
 • Samtalen under dagen var det bästa med nätverksdagen, att kunna höra hur andra löst liknande situationer.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I ledarskapsgruppen

Konjunkturförändringar, AI, Verksamhetsutveckling, Kompetensförsörjning, Självledarskap, Motivera & engagera medarbetare, Ledarskap på distans, Förändringsarbete, Globalt ledarskap, Kultur, Hållbart ledarskap, Medarbetarutveckling, Work life-balance, Personlig utveckling, Växla upp bolaget, Digital förflyttning, Förändringsledning, Företagsförvärv – slå ihop kulturer, Bygga laget i agil organisation, Kompetensförflyttning, Sund möteskultur, Leda utan detaljstyrning, Behålla talanger, Elektrifieringens omställning, Gå från grupp till team, Motivera förbättringskultur, Varumärkesprofilering, Etablera en portfölj, Löneförhandling i lågkonjunktur, Tvärfunktionella team, Utveckling kontra ökade krav och avkastning. Rekrytera hållbart.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss  om du har några frågor om vår Chefsgrupp med fokus ledarskap i Sundsvall.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com