Stockholm

Marknadschefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Linnea Johansson Amri, Nätverksledare

073-543 33 96

Marknadschefer Stockholm

 

Om gruppen

Det här är en stark grupp med några av Sveriges främsta varumärken och bolag representerade. Gruppen består av marknadschefer/ direktörer med nationella och internationella befattningar, alla med ett brinnande intresse för allt som rör det senaste inom marknadsföring, trender, sociala medier, varumärkesarbete med stort fokus på ledarskap. vi väljer därför föreläsare med extra stor noggrannhet baserat på dessa kriterier. Gruppen kännetecknas av en mycket välkomnande och öppen atmosfär, meden intressant blandning av B2C- och B2B-företag från branscher som bank/finans, telekom till livsmedel, detaljhandel, och media.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som talar om ämnen kopplat till yrkesrollen och gruppens önskemål.

VAD TYCKTE VÅRA MARKNADSCHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Fick givande konkreta tips om mina utmaningar från deltagarna i nätverket.
  • Tacksamt att träffa personer med liknande utmaningar som jag. Trevligt!
  • Erfarenhetsutbytet var toppen idag!
  • Fick inspiration och ny kunskap om ett spännande område.
  • Det bästa med dagen var de intressanta diskussionerna och föreläsningen!
  • Mycket bra! Underbart med ny input och nya infallsvinklar och att få ta del av andras erfarenheter.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFen I marknadschefgruppen

Hållbarhet, Ledarskap, Kulturfrågor, Värderingar, Organisation, Förändringar, AI, Marknadsrollen i förändring, Processer/rollfördelning i teamet, Mediainvesteringar, Mäta effekter av marknadsinvesteringar, Förändringsledning, Digital marknadsföring, B2B, Digitala mötesbokningar, Automatiserad kommunikation, Skapa engagemang bland medarbetare kring användning av AI, Sälj – marknad – leads, Omvärldsläget, Digitala kanalers framtid, Internationalisering, Utveckla säljkår.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET
Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är di Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, men även låta oss inspireras. Det är först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Di Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Linnea om du har några frågor om marknadschefsgruppen Stockholm.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com