Göteborg, Luleå, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Växjö

Verkställande direktörer/VD

LuleåMalmöGöteborg

StockholmUmeåSkellefteå

Växjö

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

VD-grupperna

Om grupperna

Gruppen består av VD:ar och högre chefsbefattningar från en rad olika branscher, med nationella och internationella befattningar. Som VD involveras vi i de flesta frågeställningar vilket gör att det är en stor bredd på frågorna som arbetas med, högt och lågt, strategi och taktik. En av de starkaste anledningarna till att VD-grupperna i Stockholm är så uppskattade är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 40-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens. I Stockholm har vi två VD-grupper med sammanlagt 150 medlemmar, samt en lite mindre VD-grupp, Close Executive Group.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål. Alla medlemmar i Close har möjlighet att gästspela i andra chefsgrupper, dvs har möjligheten att välja mellan 120 nätverksdagar årligen. I och med att du som VD berörs av de flesta frågor, så finns en fantastisk möjlighet att gästspela i nätverkets andra chefsgrupper för att möta specialister inom 10 olika chefsroller.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i VD-grupperna:

Artificiell Intelligens, Digitalisering & Effektivisering, Affärsplan – Medarbetarplan, Multinationella projekt, Organisation & Omstruktureringar, Företagskultur, Tillväxt & förvärv, Nya affärsmodeller, Digitalt ledarskap – Att leda på distans

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Elin om du har några frågor om Close VD-grupper.

Jag är intresserad