Göteborg

Verkställande direktörer

Intresseanmälan

 

 

 

 

Kontaktperson

Jennifer Häll, Regionsansvarig Göteborg

073-707 07 89

VD:s Göteborg

Om gruppen

Gruppen består av VD:ar från en bred mix av branscher. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt vi som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
 • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
 • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
 • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
 • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 60-70 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

VAD TYCKTE MEDLEMMARNA I VD-GRUPPEN EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?

 • Hade bra diskussioner med flera olika personer i olika frågor med anknytning till dagens ämne.
 • Jag har fått många nya idéer och mycket att diskutera med mina kollegor Employer branding av något vi bör ta tag i.
 • Bra föreläsare, belyser viktiga frågor. En hel del att reflektera över, bra diskussioner.
 • Bra föreläsning, mycket intryck och intressanta samtal, många är väldigt öppna.
 • Fick mycket bra tips och idéer till situationer jag kan relatera till.
 • Dagen gav mig inspiration, härligt att lyssna till kloka tankar från andra
 • Fick en refresh, med nya kontakter och bra erfarenhetsutbyte.
Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i VD-gruppen:

Förändringar i konjunkturen – Att leda post-covid med fortsatt arbete hemifrån – Fördelning mellan arbete på kontor och hemma – Utmaningar kring digitala verktyg – IT-säkerheten – AI – Digitalisering & Effektivisering – Affärsplan – Medarbetarplan – Multinationella projekt – Organisation & Omstruktureringar – Onboarding -Företagskultur & värderingar – Tillväxt & förvärv – Nya affärsmodeller – Medarbetarutveckling – Internkommunikation – Affärsutveckling – Ledarskap  – Försäljning – Förändringsprocessen – Hållbarhet & Miljö – Motivation & engagera medarbetare – Målstyrning – Kompetensförsörjning – Korttidsarbete – Strategier för en snabbföränderlig värld – Rekrytering – Produktion – Psykisk ohälsa – Integration av nya verksamheter – E-handel – Effektiva marknadsföringskanaler – Export – Jämställdhet – Varsel – Effektiva ledningsgrupper – ISO processer – Resurssnålhet vs tillväxtkrav.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Jennifer om du har några frågor om VD-gruppen Göteborg.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com