Stockholm

Verkställande direktörer

VD – Small Business VD – Medium Business

Intresseanmälan

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Linnea Johansson Amri, Nätverksledare

073-543 33 96

VD:s Stockholm

 

Om grupperna

Grupperna består av VD:ar och högre chefsbefattningar från en rad olika branscher, med nationella och internationella befattningar. Som VD involveras vi i de flesta frågeställningar vilket gör att det är en stor bredd på frågorna som arbetas med, högt och lågt, strategi och taktik. En av de starkaste anledningarna till att VD-grupperna i Stockholm är så uppskattade är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

KRITERIER FÖR VÅRA vd-GRUPPER i Stockholm
För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap har vi satt olika kriterier för våra VD-grupper i Stockholm.

  • VD – Small Business  passar dig som har 10–49 medarbetare under dig i organisationen.
  • VD – Medium Business  passar dig som har 50 medarbetare eller fler under dig i organisationen.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 50-70 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens. I Stockholm har vi två VD-grupper med sammanlagt 150 medlemmar, samt en lite mindre VD-grupp, Close Executive Group.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål. Alla medlemmar i Close har möjlighet att gästspela i andra chefsgrupper, dvs har möjligheten att välja mellan 120 nätverksdagar årligen. I och med att du som VD berörs av de flesta frågor, så finns en fantastisk möjlighet att gästspela i nätverkets andra chefsgrupper för att möta specialister inom 10 olika chefsroller.

VAD TYCKTE medlemmarna i VD-gruppen EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Egen tid för reflektion i en miljö där jag inte behöver sälja eller prestera.
  • Bästa träffen på länge – öppet, ärligt, rättfram, hjälpsamt och prestigelöst.
  • Bra upplägg och mix av gruppen med olika erfarenheter.
  • Härlig med erfarenhetsutbyte och mycket bra presentation. Inspirerande och tänkvärd.
  • Föreläsningen och diskussionerna i grupp var det bästa med dagen!
  • De små gruppsamtalen var dagens höjdpunkt, att vi kunde dela bild och perspektiv.
  • Kul att få reflektera ihop med andra i liknande situation!
  • Bekräftelse vad man gjort rätt och vad som är fel.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER de SENASTE NÄTVERKSTRÄFFarna I vd-grupperna

AI, IT-utveckling, Kultur, Ledarskap, Transformation, Affärsutveckling, Framtiden, Ledningsgruppsutveckling, Kompetensutveckling, Tappa nyckelpersoner, Förvärv, Integration, Organisationsutveckling, Försäljning, Attityd, Arbetsmiljö, Lagar och rutiner, Ägarkrav, Leda en global organisation, Upphandling, Rekrytering, Implementering av ny plattform, Öka produktiviteten, Sälj, Ledarskap, Cyber/IT-säkerhet, Förvärv, Nya delägare, Organisationsfrågor, Rekrytering, Tillväxt, Ledningsgrupp, IT-miljö, Marknadsföring, SEO, Personalvård, Nykundsbearbetning, Bemanning, Gasa & bromsa, Nå nya marknader, Förändringsledning, Hybridarbete, Driva & utveckla verksamhet på distans, Geografisk spridning, Kultur, Scale up, Ny kultur hos den yngre generationen, Drivkraft, Organisationsstrukturer, Arbetsprocesser, Förändrad VD-roll, Motivation för anställda, Investeringar, Arbetsrätt, Ta bolaget till nästa steg.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Linnea om du har några frågor om Di Close VD-grupper Stockholm.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com