Stockholm

VD grupp 1

Kontaktperson

Niklas Grewin, VD/Medlemsansvarig

073-395 05 00

VD-gruppen

En vd tillsätts av en styrelse och ansvarar för verksamhetens löpande förvaltning, det är den högsta befattningen i ett aktiebolag. Vd är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. Det är en roll som kräver stor förståelse och intresse för verksamhetens alla delar, från strategiska och operativa beslut till långsiktiga och värdegrundsdrivna initiativ.

Det här är en färgstark grupp med representanter från några av Sveriges mest kända varumärken och ledande bolag. Gruppen har ett brinnande intresse för allt som rör kvalificerat ledarskap och våra föreläsare väljs därför alltid noga ut baserat på medlemmarnas egna önskemål. Gruppen kännetecknas av en mycket välkomnande och öppen atmosfär samt hög kompetens och lång erfarenhet. Som medverkande förväntas du närvara vid fyra nätverksdagar per år, samt vara öppen för att få och ge feedback på utmaningar och pågående processer.