Växjö

Verkställande direktörer

Intresseanmälan

 

 

 

 

Kontaktperson

Viktor Kastengren, Nätverksledare Växjö

070-366 78 96

VD:s Växjö


Om gruppen

Denna grupp som består av av VD:ar och högre chefsbefattningar från en rad olika branscher, med nationella och internationella befattningar. Som VD involveras vi i de flesta frågeställningar vilket gör att det är en stor bredd på frågorna som arbetas med, högt och lågt, strategi och taktik. En av de starkaste anledningarna till att våra övriga VD-grupper är så uppskattade är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Di Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål. Alla medlemmar i Close har möjlighet att gästspela i andra chefsgrupper, dvs har möjligheten att välja mellan 120 nätverksdagar årligen. I och med att du som VD berörs av de flesta frågor, så finns en fantastisk möjlighet att gästspela i nätverkets andra chefsgrupper för att möta specialister inom 10 olika chefsroller.

VAD TYCKTE MEDLEMMARNA I VD-GRUPPEN EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Givande, bra diskussioner.
  • Mycket bra med öppet klimat i diskussionsgrupperna.
  • Inspirerande föreläsning med bra involvering av deltagare.
  • Ett intressant ämne med konkreta budskap. Superduktig och inspirerande föreläsare! Ett bra och genomtänkt arrangemang.
  • Det bästa med dagen var möjligheten att få utbyta idéer och diskutera olika utmaningar med de andra deltagarna.
  • Nätverkande var bra – öppet och transparent!
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I VD-GRUPPEN

AI & Digitalisering, Behålla kompetent personal, Behålla kultur i bolag som är i tillväxtfas, Bemöta människor som ”inte kan ha fel”, Förändringsarbete, Leda på distans, Ledningsfrågor, Målnedbrytning från budget till medarbetare, Rekrytering, Leda i lågkonjunktur, Feedback till yngre/äldre medarbetare, Få ihop vardagen, Hur man bygger företagskultur.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Di  Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Viktor om du har några frågor om denna grupp!

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com