Malmö

VD och högre chefer

Kontaktperson

Elin Bergh, Medlemsansvarig

072-395 04 68

Gruppen för VD och högre chefer

Om du arbetar som vd eller högre chef är en av grundstenarna att kunna formulera och förmedla på ett konkret, engagerande och begripligt sätt vilken övergripande affärsstrategi företaget. Det handlar om att balansera verksamheten med rätt resurser, att sätta rätt människor på rätt arbetsuppgifter i rätt tid. Som vd och högre chef strävar du efter att skapa förutsättningar för en god företagskultur som gynnar både medarbetare och ditt företag, det handlar om attityder, värderingar, mål och beteenden på en arbetsplats.

Med brinnande intresse för utveckling

Den här gruppen har ett brinnande intresse för affärs- och organisationsutveckling och våra föreläsare väljs därför alltid noga ut baserat på dessa kriterier. Gruppen kännetecknas av en mycket välkomnande och öppen atmosfär samt hög kompetens och lång erfarenhet. Gruppen representerar en bred mix från flera branscher, med representanter från bolag i varierande storlekar. Som medverkande förväntas du närvara vid fyra nätverksdagar per år, samt vara öppen för att få och ge feedback på utmaningar och pågående processer.