Göteborg, Stockholm

Verksamhetsledning

I dessa grupper arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

 

Välj stad:

Stockholm Göteborg

Kontaktperson

Lisa Dickson Grewin, Nätverksledare

076-020 02 81

Verksamhetsledning

Dessa grupper är till för dig som leder genom andra med underställda chefer i ett större bolag. En av de starkaste anledningarna till att våra chefsgrupper är så uppskattade är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 50-70 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål. Alla medlemmar i Close har möjlighet att gästspela i andra chefsgrupper, dvs har möjligheten att välja mellan 120 nätverksdagar årligen. I och med att du som VD berörs av de flesta frågor, så finns en fantastisk möjlighet att gästspela i nätverkets andra chefsgrupper för att möta specialister inom 10 olika chefsroller.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i Våra övriga gruper:

Förändringar i konjunkturen – Att leda post-covid med fortsatt arbete hemifrån – Fördelning mellan arbete på kontor och hemma – Utmaningar kring digitala verktyg – IT-säkerheten – AI – Digitalisering & Effektivisering – Affärsplan – Medarbetarplan – Multinationella projekt – Organisation & Omstruktureringar – Onboarding -Företagskultur & värderingar – Tillväxt & förvärv – Nya affärsmodeller – Medarbetarutveckling – Internkommunikation – Affärsutveckling – Ledarskap  – Försäljning – Förändringsprocessen – Hållbarhet & Miljö – Motivation & engagera medarbetare – Målstyrning – Kompetensförsörjning – Korttidsarbete – Strategier för en snabbföränderlig värld – Rekrytering – Produktion – Psykisk ohälsa – Integration av nya verksamheter – E-handel – Effektiva marknadsföringskanaler – Export – Jämställdhet – Varsel – Effektiva ledningsgrupper – ISO processer – Resurssnålhet vs tillväxtkrav.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Lisa om du har några frågor om Close grupper för Verksamhetsledning.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com