Bygg broar för att maxa resurserna!

Enligt den senaste Gallupundersökningen är det endast 16 % som är engagerade på våra arbetsplatser, 11 % är aktivt oengagerade och 73 % behöver rätt verktyg för att maxa sina potentialer på ett hållbart sätt. Demografin i Sverige visar på att vi har en kompetensbrist, många juniora känner sig otillräckliga, många seniora känner sig obehövliga och gapet mellan generationerna växer på våra arbetsplatser. Detta är ett stort slöseri med resurser i form av tid, energi, kompetenser och erfarenheter som om de i stället används rätt kan öka effektiviteten, produktiviteten, lönsamheten och skapa ett mervärde i alla led i våra organisationer.

Därför startade Leila Karchaoui, efter över femton år i näringslivet, innovationsplattformen Bygg Broar för att hjälpa fler att maxa resurserna på ett hållbart sätt oavsett generation, position och bransch, genom kompetens- och erfarenhetsöverföring mellan generationerna.

Ett hållbart ledarskap
Leila som har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi och förändringsledning på snabbväxande bolag med stora förändringar i olika branscher, märkte under åren i näringslivet att man inte tar vara på alla resurser när man tänker och arbetar i silos, i form av olika positioner och kompetenser. Slöseriet med det humana kapitalet har eskalerade de senaste åren i den digitaliserade, globaliserade och snabbförändrade världen, där ett hållbart ledarskap blir en viktig faktor. Vi behöver flera ledare som med öppenhet och nyfikenhet ser människan bakom Cv:t för att komma åt rätta drivkrafter, inre motivation och för att kunna kanalisera drivkrafterna rätt.

Fler behöver ta eget ansvar
Det behöver inte alltid vara förutsättningarna på jobbet som påverkar engagemang och prestationen på jobbet. Många medarbetare har en utmaning att finna balans i livet mellan det privata och yrkeslivet. Ett mervärdeskapande och styrkebaserat ledarskap på individnivå är nyckeln för att uppnå de strategiska målen i sin organisation vilket kräver rätta verktyg, för att koppla de individuella målen till organisationens nivå.

Några av de verktygen kan vara att sätta struktur och tydliga processer för kompetens och erfarenhetsöverföring mellan olika positioner och generationer. Processer som tydliggör behoven, förväntningar och prestation för att kunna maxa resurserna på ett hållbart sätt. Vi behöver få flera i våra organisationer att ta ett eget ansvar, byta perspektiv och ändra attityder för att skapa arbetsmiljöer som byggs på tydlighet, tillit, trygghet och en meningsfull vardag som både ökar engagemang, lönsamheten och skapar hållbara resultat.

Nya perspektiv
Det är när vi får nya perspektiv som vi kan se nya möjligheter, skapa innovation och det sker när våra olikheter möts, oavsett generation och position. När våra olikheter möts och rätta frågor ställs utvecklas individer, team, organisationer.  Vilket gör att vi kan frigöra tid och energi för att uppnå våra strategiska mål. Därför kan en viktig fråga att besvara vara: Vad är hållbara resultat är för er och hur ni kan få de hårda och mjuka värdena att mötas?

Hållbara resultat
FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030 handlar om att öka den humana hållbarheten och skapa hållbara resultat i våra organisationer och i samhället i stort, nationellt och internationellt. Därför tog Leila Karchaoui initiativet till hållbarhetsdagen på Cirkus 14 oktober, där flera framgångsrika ledare vill vara med och göra skillnad. Dessa talare kommer dela med sig konkreta verktyg på hur vi tillsammans med andra kan skapa hållbara resultat och uppnå de globala hållbarhetsmålen 2030. Jan Eliasson, f.d. ordförande för FN, är en av talarna, som kommer berätta om samverkan mellan generationerna för en hållbar värld. Läs mer om eventet på Cirkus 14 Oktober.

 

Om Leila Karchaoui
Leila har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi och förändringsledning på snabbväxande bolag med stora förändringar i olika branscher. Hon var bland annat med och byggde upp Byggmax från 20 till över 100 butiker i Sverige, Norge ochFinland, när de blev börsnoterade. Hon var även med och fusionerade två apotekskedjor till en, när företaget växte från 220 till över 300 apotek. Leila blev 2016 nominerad till Framtidens Kvinnliga Ledare, i hennes senaste roll som controller och redovisningschef på Kronans apotek, vilket hon ser som en kvittens på ett hållbart ledarskap som ökar engagemang och lönsamhet i tider av förändring.

Som ekonom vet hon att det inte alltid är lätt att få de hårda och mjuka värdena att mötas i högpresterande arbetsmiljöer där tiden knappt räcker till. Därför vill hon hjälpa flera att frigöra tid och energi för att skapa hållbara och långsiktiga resultat. Idag är hon föreläsare, affärsutvecklare och medgrundare av innovations-plattformen Bygg Broar, som hjälper organisationer och företag att ta vara på allas potentialer oavsett generation, position och kompetens, för att skapa hållbara och långsiktiga resultat.

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Relaterade nyheter

Senaste nyheter