Utbyte, utveckling,
och erfarenhet

På Close strävar vi efter att hitta balans i mötet mellan människor.
Vi kompetensutvecklar människor i chefspositioner utifrån relationsbyggande nätverk baserade på yrkesroller.

Så funkar Close Vårt erbjudande Vanliga frågor

TILLSAMMANS LYFTER VI BÅDE DIG OCH DITT FÖRETAG

FÖR DIG

Ett ovärderligt nätverk av chefer i liknande position.

Möten och samtal med inspirerande föreläsare, ledare och specialister kopplade till medlemmars utmaningar.

Kontinuerlig kompetensutveckling med insikter och svar på frågeställningar inom ditt chefsområde.

Juridisk rådgivning för medlem och organisation.

FÖR DITT FÖRETAG

Få stöd i strategiska frågeställningar för ditt bolag.

Håll pulsen på utmaningar och möjligheter i dagens snabbt föränderliga företagsklimat.

Använd fortbildningen som en belöning till värdefulla chefer.

Alla medlemmar har samma mål, redo att diskutera utmaningar och tillsammans hitta lösningar.

3 steg – så funkar Close

1

Unika arrangemang

Close arrangerar unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig, och andra i samma position som du.

2

Inspirerande deltagare

Nätverket består av chefer, specialister och ledare som vill utvecklas i sin yrkesroll och karriär.

3

Samsyn & utbyte

Alla som deltar i våra nätverksträffar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar.

Close – modern kompetensutveckling för chefer och ledare:

STARKT AFFÄRSLANDSKAP

Sverige är idag ett av världens mest framgångsrika länder vad gäller entreprenörskap och innovation. Chefer står dagligen inför utmaningar och möjligheter med digitalisering, teknikutveckling och globala marknader. Fokus på kunskap och kompetens har aldrig varit viktigare. Attityder och värderingar kring frågor som mångfald, hållbarhet och jämlikhet har blivit allt viktigare. Det viktiga är inte längre bara att göra bra affärer, utan hur affärerna görs. Den här utvecklingen ställer nya krav på företag, chefer och dess medarbetare.

CHEFSEGENSKAPER

En av de viktigaste och mest uppskattade egenskaper en chef kan ha är engagemang. Engagemang för organisationen, företaget och kollegor. En engagerad chef inspirerar andra att prestera bättre. Medarbetare är individer och värdesätter ledaregenskaper olika. Därför är det viktigt att vara lyhörd och inkännande för olika behov. På Close strävar vi efter att diskutera den här typen av utmaningar och hitta lösningar tillsammans med andra i samma yrkesgrupp som du.

VÅRT Erbjudande

På Close förstår vi vikten av väl investerad tid. Vi erbjuder därför flera olika forum för nätverksträffar med relevant och intressant innehåll på flera olika plattformar och orter. Här kan du enkelt se tider och platser för sammankomster som passar just dig.

Lyssna och lär av Sveriges bästa föreläsare

Close-Tid

Frukost- och kvälls-föreläsningar

Juridisk-konsultation

Rundabordssamtal

Nätverksdagar

Personlig kontaktperson

Specialevenemang

Birgitta Tideström Dahllöf, VD, Hogia

"Closeträffarna är tidigt uppbokade i min kalender – och jag håller dessa heliga!"

Helen Rydberg Lagergren, vd/ceo, PS Partner Stockholm och PS Leadership Sweden

"Ingen utveckling är avveckling och som chef måste jag ständigt hålla mig ajour med min omvärld, ta in ny kunskap och anpassa mig till olika förändringar. Close hjälper mig att navigera runt i allt detta"

Peo Forsberg, IT-chef, Panduro Hobby

"Close ger mig inspiration i mitt arbete, ett slags bränsle för att komma framåt"

Peter Lindgren, kundservicechef, Radiotjänst i Kiruna

"Efter varje nätverksträff får jag massor av energi och nya idéer. Nätverksdagarna går himla fort – ett betyg på att innehållet är intressant och givande"

Våra medlemmar kommer bl a från