Inspiration, kunskap och relationer

Välkommen till Sveriges främsta chefsnätverk med erfarenhet av att utveckla fler än 10.000 chefer sedan 1999.

Våra medlemmar får inspiration, kunskap på bredden och djupet, bygger relationer och breddar sitt kontaktnät, och håller sig uppdaterade inom sin chefsroll och inom ledarskapet.

Läs mer här…

Beroende av vad du vill få ut av ditt nätverkande så erbjuder vi nätverk inom olika yrkesroller och med olika fokus.

Close-nätverk
Kunskap och inspiration genom erfarenhetsutbyten med insatta nätverkskollegor och föreläsningar framförda av Sveriges främsta föreläsare. Vi knyter kontakter och bygger relationer. Se nätverken…

 

match
Fokus på noggrant matchade mindre grupper med professionell mötesledning för fördjupad kunskap. Inom Match har medlemmarna tillgång till flera av Close inspirationsföreläsningar. Se nätverken…

 

Ägare och entreprenör
Nätverket för dig som är entreprenör och/eller äger ditt företag. Vi vänder oss till mindre och medelstora företag som har utmaningar inom olika ägar- och tillväxtfrågor. Se nätverken…

 

Lär dig mer om di close

TILLSAMMANS LYFTER VI BÅDE DIG OCH DITT FÖRETAG

FÖR DIG

Du blir del av en sammansvetsad grupp chefer med samma yrkesroll som din egen, som förstår dig och dina utmaningar

Du får tillgång till hela nätverkets 1800 chefer och deras kunskaper och framgångsexempel

Du utvecklas som chef och ledare

Du håller dig uppdaterad

Du breddar ditt kontaktnät

Du stärker ditt cv

FÖR DITT FÖRETAG

Förser dig med tidseffektiv och träffsäker kompetensutveckling

Säkerställer att du och företaget ligger i framkant inom ditt område

Får genom dig tillgång till en stor kompetensbank att testa organisationens utmaningar och tankar med

Kostnadsfri juridisk rådgivning (inledande konsultation kring rättsläget obegränsat antal gånger)

Kan erbjuda fler i organisationen att ta del av Di Close föreläsningar genom dig

3 steg – så funkar DI Close

1

Unika arrangemang

Di Close arrangerar unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig, och andra i samma position som du.

2

Inspirerande deltagare

Nätverket består av chefer, specialister och ledare som vill utvecklas i sin yrkesroll och karriär.

3

Samsyn & utbyte

Alla medlemmar som deltar under våra nätverksträffar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar.

DI Close – modern kompetensutveckling för chefer och ledare:

STARKT AFFÄRSLANDSKAP

Sverige är idag ett av världens mest framgångsrika länder vad gäller entreprenörskap och innovation. Chefer står dagligen inför utmaningar och möjligheter med digitalisering, teknikutveckling och globala marknader. Fokus på kunskap och kompetens har aldrig varit viktigare. Attityder och värderingar kring frågor som mångfald, hållbarhet och jämlikhet har blivit allt viktigare. Det viktiga är inte längre bara att göra bra affärer, utan hur affärerna görs. Den här utvecklingen ställer nya krav på företag, chefer och dess medarbetare.

CHEFSEGENSKAPER

En av de viktigaste och mest uppskattade egenskaper en chef kan ha är engagemang. Engagemang för organisationen, företaget och kollegor. En engagerad chef inspirerar andra att prestera bättre. Medarbetare är individer och värdesätter ledaregenskaper olika. Därför är det viktigt att vara lyhörd och inkännande för olika behov. På Di Close strävar vi efter att diskutera den här typen av utmaningar och hitta lösningar tillsammans med andra i samma yrkesgrupp som du.

VÅRT Erbjudande

På Di Close förstår vi vikten av väl investerad tid. Vi erbjuder därför flera olika forum för nätverksträffar med relevant och intressant innehåll på flera olika plattformar och orter.

Lyssna och lär av Sveriges bästa föreläsare

Erfarenhetsutbyte

Inspirations- och kvällföreläsningar

Juridisk-konsultation

Kunskapscertifikat

Nätverksdagar

Personlig kontaktperson

Specialevenemang och nätverksluncher

"Closeträffarna är tidigt uppbokade i min kalender – och jag håller dessa heliga!"

Birgitta Tideström Dahllöf, VD, Hogia

"Efter varje nätverksträff får jag massor av energi och nya idéer. Nätverksdagarna går himla fort – ett betyg på att innehållet är intressant och givande"

Peter Lindgren, kundservicechef, Radiotjänst i Kiruna

"Close ger mig inspiration i mitt arbete, ett slags bränsle för att komma framåt"

Peo Forsberg, IT-chef, Panduro Hobby

"Ingen utveckling är avveckling och som chef måste jag ständigt hålla mig ajour med min omvärld, ta in ny kunskap och anpassa mig till olika förändringar. Close hjälper mig att navigera runt i allt detta"

Helen Rydberg Lagergren, vd/ceo, PS Partner Stockholm och PS Leadership Sweden

Våra medlemmar kommer bl.a. från

Security by Webbfabriken.com