Våra bästa föreläsare

.

.

Utvalda av våra medlemmar

Chefsnätverket Close presenterar stolt utmärkelsen: Utmärkt föreläsare

Close arrangerar över 150 event per år för våra 1700 medverkande i nätverket. Efter varje nätverksdag frågar vi: Vad tycker du om föreläsningen? Deltagarna får då sätta ett betyg på en skala mellan 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst betyg.

För att erhålla utmärkelsen  ”Utmärkt föreläsare –  Silver” måste betygssnittet vara minst 4,5. För att erhålla ”Utmärkt föreläsare – Guld” måste snittet vara minst 4,8.

Deltagarna i våra chefsnätverk är högt uppsatta chefer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor, och är i de flesta fall mycket vana att både upphandla och lyssna till föreläsare så alla föreläsare som fått denna utmärkelse håller en mycket hög nivå.

Nedan ser våra ”Utmärkta Föreläsare”, våra bästa föreläsare som alla varit mycket uppskattade och fått höga betyg av våra medlemmar.

Utmärkta föreläsare